• 99108831
  • info@munchuluu.mn

Гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, галын систем

Гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, галын систем

  • Гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт